مقالات

نمره دهی آزمون تافل
 

نمره دهی آزمون تافل

جمعه، 29 آذر 1398 | Article Rating

نمره دهی آزمون تافل

نمره کل آزمون تافل که Total Score  نامیده می شود از 0 الی 120 می باشد. نمره هر کدام از چهار اسکیل ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و رایتینگ از 0 الی 30 تعریف شده اند. در آزمون تافل پاسخ اشتباه نمره منفی ندارد. ابتدا لازم به ذکر است که آزمون تافل همیشه بخشی به نام بخش لانگ در قسمت ریدینگ و یا لیسنینگ در نظر میگیرد که مشمول نمره نمی شود. در هر آزمون تافل، یا قسمت ریدینگ یا قسمت لیسنینگ لانگ می باشد. اگر در بخش ریدینگ 4 متن وجود داشته باشد یکی از متن ها لانگ است و نمره ای به سوالات آن متن داده نمی شود. اگر بخش ریدینگ سه متن داشته باشد اصطلاحا Short Format  باشد، قطعا قسمت لیسنینگ، یک سِت لانگ دارد. در صورتی که لیسنینگ لانگ باشد، سِت لانگ که نمره ای به آن تعلق نمی گیرد شامل تنها یک کانورسیشن و یک لکچر می باشد.  بخش لانگ برای تحقیقات ETS می باشد و در نمره داوطلب تاثیری ندارد. با این حال داوطلبین نمی توانند قبل از آزمون حدس بزنند کدام بخش آزمون لانگ می باشد و کدام یک از متن ها و یا سِت های لیسنینگ لانگ می باشد. به طور معمول در هر روز آزمون ، آزمون تافل برای برخی داوطلبین در بخش ریدینگ لانگ می باشد و برای برخی در بخش لیسنینگ.

در بخش ریدینگ و لیسنینگ ابتدا تعداد جواب های صحیح هر بخش به صورت نرم افزاری مشخص شده و سپس بر اساس فرمول مشخص شده برای آن آزمون نمرات این دو بخش محاسبه می شوند. لازم به ذکر است که جدول نمره دهی دو بخش ریدینگ و لیسنینگ از یک آزمون تافل به آزمون دیگر متفاوت می باشند. به همین دلیل ETS، جدول مشخصی برای نمره دهی این دو بخش منتشر نکرده است.

پاسخ های بخش اسپیکینگ داوطلبین توسط مصححین آموزش دیده  ETS و نرم افزار اختصاصی ETS برای بررسی پاسخ های اسپیکینگ به نام SpeechRater® نمره دهی می شوند. در بخش اسپیکینگ مصححین به پاسخ های داوطلبین در هر کدام از چهار تسک نمرات خام 0 الی 4 را بر مبنای معیارهای روانی کلام، بسط موضوع و استفاده از مولفه های زبانی اختصاص می دهند. سپس جمع این نمرات را با در نظر گرفتن تحلیل نرم افزار SpeechRater به نمره تراز شده 30-0 تبدیل می کنند.

در بخش رایتینگ، نرم افزار اختصاصی ETS به نام  ® e-rater مولفه های مهارت زبانی که شامل گرامر،  نسبت اشتباهات گرامری، استفاده و پیچیدگی لغات و اشتباهات در تایپ لغات، استفاده از حروف بزرگ و غیره را برای دو تسک ایندیپندنت و اینتگریتد می سنجد. در عین حال، مصححین ETS نمرات خام 0 الی 5 را به هر کدام از تسک های رایتینگ بر اساس بسط موضوع، نظم و ارتباط منطقی ایده ها، گرامر و لغات (و معیار دقیق و کامل بودن اطلاعات در مورد اینتگریتد رایتینگ) اختصاص می دهند.  سپس با استفاده از نتایج بررسی e-rater  و نمرات مصححین، این نمرات خام به نمره تراز شده 0 الی 30 تبدیل می شوند.

بخش آزمون

نمره بخش

سطح مهارت زبانی

              ریدینگ

                   0-30

پیشرفته  (24–30)
بالاتر از سطح متوسط  (18–23)
پایین تر از سطح متوسط  (4–17)
ضعیف  (0–3)

             لیسنینگ

                   0-30

پیشرفته (22–30) 
بالاتر از سطح متوسط  (17–21)
 پایین تر از سطح متوسط (9–16)
ضعیف  (0–8)

             اسپیکینگ

                   0-30

پیشرفته  (25–30)
بالاتر از سطح متوسط  (20–24)
پایین تر از سطح متوسط  (16–19)
مبتدی  (10–15)
ضعیف  (0–9)

            رایتینگ

                   0-30

پیشرفته  (24–30)
بالاتر از سطح متوسط  (17–23)
پایین تر از سطح متوسط  (13–16)
مبتدی  (7–12)
ضعیف  (0–6)

    نمره کل (Total Score)

                 0-120

 

 
در اگوست 2019 موسسه ETS، به قسمت کارنامه آزمون قسمتی را به نام MyBest™ Scores اضافه کرد. این ویژگی جدید، بهترین نمرات داوطلب را برای هر بخش ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و رایتینگ در آزمون هایی که داوطلب در دو سال گذشته شرکت کرده را نشان می دهد تا داوطلبین شاهد بهترین عملکرد خود در هر مهارت باشند. این ویژگی به همراه کارنامه هر آزمون برای دانشگاه ها ارسال می شوند. البته مورد قبول بودن MyBest™ Scores برای دانشگاه ها مقوله دیگری می باشد.

لازم به ذکر است بر اساس تغییرات آگوست سال 2019 در آزمون تافل، نمرات آزمون تافل 6 روز پس از روز آزمون در پروفایل داوطلبین قرار می گیرد. نمرات آزمون تافل تا دو سال اعتبار دارند و بعد از گذشت دو سال از اعتبار ساقط شده و از پروفایل داوطلب حذف می شوند. برخلاف اعتقاد برخی از داوطلبین، نمرات بالا، حتی نمره کامل 120 ، نیز بر اساس گفته ETS بعد از 2 سال فاقد اعتبار بوده زیرا مهارت زبانی حتی در مدت زمان کمتر می تواند شامل تغییرات عمده ای شود.

ثبت امتیاز