ویدیو آموزشی

آموزش نوشتن اینتگریتد رایتینگ - TOEFL Resources

امتیاز: Article Rating

آموزش نوشتن اینتگریتد رایتینگ - TOEFL Resources

در این ویدیو مایکل از سایت تافل ریسورزس در مورد چگونگی نگارش اینتگریتد رایتینگ توضیحات کاملی را ارائه می کند. 

ثبت امتیاز